مکالمۀ تیلفونی رییس جمهور غنی با وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا

مکالمۀ تیلفونی رییس جمهور غنی با وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا

آریانا نیوز: در این مکالمۀ تیلفونی، وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمن تبریکی عید سعید فطر، بخاطر رویداد تروریستی در لیسه سیدالشهدا، ابراز غمشریکی نمود…

به نقل از ارگ، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا طی تماس تیلفونی با رییس جمهور محمد اشرف غنی، صحبت کرد.

در این مکالمۀ تیلفونی، انتونی بلینکن ضمن تبریکی عید سعید فطر، بخاطر رویداد تروریستی در لیسه سیدالشهدا، ابراز غمشریکی نمود.

همچنان موصوف گفت که ایالات متحده امریکا مانند گذشته در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده است و تمام همکاری های ما با افغانستان در عرصه های نظامی، انکشافی، اقتصادی و کمک های بشردوستانه، ادامه خواهد داشت.

انتونی بلینکن گفت که ایالات متحده امریکا بر رابطه مستحکم و دوامدار با افغانستان، متعهد است.

در مقابل، رییس جمهور غنی گفت که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان یک فصل نو را در روابط افغانستان با امریکا و سایر شرکای بین المللی می گشاید و این فصل همکاری ها، دوامدار و معنادار خواهد بود.

رییس جمهور از کمک های ایالات متحده امریکا به افغانستان تشکر کرد و افزود که دولت افغانستان در فصل نو مناسبات، تمام تمرکز خود را یکجا با همکاران بین المللی بر مدیریت این فصل نو خواهد نمود.

در اخیر این مکالمه تیلفونی، هردو جانب در مورد پروسه صلح و نقش دیپلوماسی امریکا و اجماع منطقوی در پروسه صلح، صحبت کردند.

 

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه امریکا از خطر تهدید داعش در افغانستان
همرسانی کنید!