2 حوت 1394 - همه اخبار

تکمیل کار تمدید برق درقریه توغنی شهر سرپل

تکمیل کار تمدید برق درقریه توغنی شهر سرپل

آریانا نیوز: با تکمیل کار آن بیش از دوصد خانواده از انرژی برق مستفید گردیده اند.
انجنیر حلال الدین نوری رییس برق سرپل گفته است که کار تمدید برق درقریه توغنی شهر سرپل دوسال قبل به هزینه سه ملیون افغانی از بودجه انکشافی ریاست عمومی دافغانستان برشنا شرکت آغاز گردیده بودکه اکنون کارآن تکمیل و آماده بهره برداری گردیده است.

وی ظرفیت ترانسفارمر این شبکه را ۱۶۰ کیلو وات خوانده گفت: ” با تکمیل کار آن بیش از دوصد خانواده از انرژی برق مستفید گردیده اند.”

قابل یار آوریست که هفته گذشته نیز کاریک پروژه برق رسانی ازطریق برنامه همبستگی ملی درقریه کهنه بازار مرکز ولایت سرپل تکمیل افتتاح و بیش از دوصد خانواده از نور برق مستفید گردیدند.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی؛ احتمال بارندگی شدید در 22 ولایت کشور
همرسانی کنید!