19 جدی 1390 - همه اخبار

توسعه پليس محلي افغانستان و اختلاف آمريكا و كشورهاي اروپايي

توسعه پليس محلي افغانستان و اختلاف آمريكا و كشورهاي اروپايي

در حالي كه فرماندهان ارتش آمريكا واحدهاي پليس محلي افغانستان(ALP) را براي استراتژي خروج نظامي از اين كشور ضروري مي‌دانند آمريكا و كشورهاي اروپايي نسبت به نقش اين واحدها دچار اختلاف شده‌اند.روزنامه گاردين نوشت، يك سال پس از آنكه پليس محلي افغانستان راه‌اندازي شد، ارتش آمريكا از طرح خود براي سه برابر كردن تعداد نيروهاي فعلي اين پليس و رساندن تعداد 9800 نيروي فعلي به 30 هزار نفر تا پايان سال 2013 و همين طور تداوم توسعه پليس محلي افغانستان پس از اين زمان خبر داده است. براساس استراتژي آمريكا گروه‌هاي كمابيش مسلح در قالب پليس محلي افغانستان قرار است در حالي كه نيروهاي نظامي ناتو و آمريكا سربازان خود را در طول سه سال آينده از اين كشور خارج مي‌كنند جلوي احياء مجدد طالبان را بگيرند.
ژنرال جان آلن، فرمانده آمريكايي نيروهاي ايساف در افغانستان نيروي پليس محلي افغانستان را يكي از عوامل مهم برقراري امنيت در ولايت هلمند كه درچند ماه آينده قرار است 14 هزار تفنگدار دريايي آمريكا از آن خارج شوند، مي‌داند.
با وجود اين، مقامات انگليس نسبت به استراتژي توسعه پليس محلي افغانستان و به ويژه قابليت‌هاي اين پليس در برقراري امنيت اظهار نگراني كرده‌اند. افسران نظامي آلمان در شمال افغانستان به همتايان آمريكايي خود هشدار داده‌اند به مجرد اين كه مربيان آمريكايي و مسئولان پرداخت حقوق به نيروهاي پليس محلي افغانستان از اين كشور خارج شوند، اين نيروها ممكن است از كنترل خارج شوند.
ماه گذشته نيروي ايساف در تحقيقاتي كه نسبت به سوء استفاده‌هاي انجام شده توسط پليس محلي افغانستان انجام داد، تاكيد كرد كه بايد بازرسي‌ها تقويت و برگروه‌هاي متخاصم و عناصر منفي كه ممكن است جلوي عملكرد پليس محلي افغانستان را بگيرند، تمركز شود.
سازمان‌هاي حقوقي بشري تاكيد دارند كه مشكلات پليس محلي افغانستان فراگير است و با توسعه برنامه‌ريزي شده اين نيروها مخالفت مي‌كنند.
واحدهاي پليس محلي افغانستان در بخش‌هايي از افغانستان كه شوراي محلي تقاضاي وجود اين نيروها را دارد تشكيل مي‌شوند.
آنها تحت نظر اعضاي شوراي محلي فعاليت مي‌كنند و پيش از استخدام 40 ساعت آموزش مي‌بينند و سوء سابقه آنها بررسي مي‌شود. آنها يونيفرم‌هاي قهوه‌اي به تن دارند تا از پليس‌هاي عادي كه يونيفرم خاكستري دارند متمايز شوند و 60 درصد از پول پليس عادي افغانستان به نيروهاي پليس محلي پرداخت مي‌شود.
همچنين نيروهاي پليس محلي حق دستگير كردن افراد را ندارند. اين نيروها به واحدهاي 150 نفره تقسيم مي‌شوند و حدود 10 سرباز كلاه سبز آمريكايي و گاهي نيز تفنگداران دريايي انگليسي مسئوليت آموزش آنها را برعهده دارند.
فرمانده نيروهاي خارجي در افغانستان اخيرا در مصاحبه‌اي برنقش مهم اين نيروها در ولايت هلمند تاكيد كرده است.
با وجود اين فرماندهان انگليسي با كاهش سربازان آمريكايي در ولايت هلمند از 20 هزار تن به شش هزار تن نسبت به تعدادكم سربازان در اين ولايت اظهار نگراني كرده‌اند.
مقامات انگليسي به همتايان آمريكايي خود تصريح داشته‌اند كه سربازان انگليسي جاي خالي سربازان آمريكايي در ولايت هلمند را پر نخواهند كرد و همچنين نسبت به توانايي نيروهايي كه تنها 40 ساعت آموزش مي‌بينند براي مقابله با شبه نظاميان طالبان اظهار ترديد كرده‌اند.
يك سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس اظهار داشت: نيروهاي امنيتي ملي افغانستان (ANSF) راه حل بلند مدت تامين امنيت در افغانستان هستند. ما تصديق مي‌كنيم كه گروه‌هاي محلي ممكن است در كوتاه مدت به تامين نيازهاي امنيتي محلي كمك كنند اما تا زماني كه تعداد نيروهاي كافي براي نيروهاي امنيتي ملي افغانستان آموزش ببينند.
افسران نظامي آلماني اخيرا گفته‌اند كه در مناطق تحت كنترل آنها تشخيص نيروهاي پليس محلي افغانستان از گروه‌هاي شبه نظامي كه مردم محلي را به دام مي‌اندازند، سخت است.
يك مقام آلماني تاكيد مي‌كند: ما از پليس محلي افغانستان راضي نيستيم. اين نيرو يك نيروي نيمه دولتي است كه كنترل آن آسان نيست. مقامات آلماني به همتايان آمريكايي خود اظهار نگراني كرده‌اند كه به مجرد خروج آمريكايي‌ها از مناطق تحت كنترل آنها واحدهاي پليس محلي از اين نيرو جدا شده به استخدام هر كس ديگري كه به آنها پول پرداخت كند درآيند كه ممكن است طالبان، قاچاقچيان مواد مخدر يا سردسته گروه‌هاي محلي باشند.
گروه‌هاي حقوق بشري از دولت باراك اوباما خواسته‌اند كه برنامه سه برابر كردن اين نيروها را دنبال نكند و نسبت به سابقه بد و قابليت ناكامي پليس محلي افغانستان اظهار نگراني كرده‌اند.

بیشتر بخوانید  تاکید وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس بر ضرورت حل‌ بحران در افغانستان
همرسانی کنید!