13 میزان 1394 - همه اخبار

توزیع کمک های اولیه برای بیش از دوصد خانواده بیجا شدهء قندز

توزیع کمک های اولیه برای بیش از دوصد خانواده بیجا شدهء قندز

آریانا نیوز: جمعیت افغانی سره میاشت برای بیش از دوصد خانواده بیجا شده قندز در ولایات تخار و بدخشان کمک های اولیه را توزیع کرد.

 

میرام صداقت سخنگوی این جمعیت گفت این کمک ها شامل برنج، لوبیا، بوره ، چای ترپال، کمپل و تمامی نیازمندی های است که مردم به آن نیاز داشته اند:

 

آقای صداقت گفت: در نظر است تا برای سایر بیجا شده گان در مناطق دیگر کشور نیز کمک ها توزیع گردد.

 

این در حالیست که به اثر درگیری های اخیر در ولایت قندز صدها خانواده منازل شان را ترک گفته و به ولایات همجوار قندز و کابل پناه گزین شده اند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامهٔ جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!