25 عقرب 1396 - همه اخبار, اجتماعی

توزیع مساعدت های نقدی و غیر نقدی برای 150 خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان

بیجا شده

آریانا نیوز: برای نزدیک به 150 خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان مساعدت های نقدی و غیر نقدی توزیع شد.

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (UNICEF) برای 146 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی ترینکوت و قریه درم آب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود.

برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت ناروی (NRC) به مبلغ 14000 افغانی، از سوی سازمان غذایی جهان (WFP) به مبلغ 12000 افغانی، از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) کمک های هم چو، 3 تخته ترپال، 2 تخته کمپل، یک عدد بالون گاز و از سوی موسسه یونیسف بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت.

بیشتر بخوانید  اظهارات نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی آموزش
همرسانی کنید!