آمار توزیع تذکره های الکترونیکی در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی

آمار توزیع تذکره های الکترونیکی در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی

آریانا نیوز: رییس عمومی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفت که تنها در ماه های حمل و ثور سال روان به تعداد ۱،۵ ملیون تذکره الکترونیکی توزیع و در مجموع ۴،۵ ملیون تذکرۀ الکترونیکی دیگر طی مراحل شده است…

به نقل از ارگ، رییس جمهور محمد اشرف غنی طی نشستی با هیات رهبری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گزارش اجراات و کارکردهای این اداره را استماع نمود.

در این نشست که در ارگ انجام شد، احمد جاوید رسولی رییس عمومی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، ضمن ارائه گزارش کارکردها، اجراات و چالش های ادارۀ مذکور، گفت که تنها در ماه های حمل و ثور سال روان به تعداد ۱،۵ ملیون تذکره الکترونیکی توزیع و در مجموع ۴،۵ ملیون تذکرۀ الکترونیکی دیگر طی مراحل شده است.

رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت که در خصوص حل مشکلات ادارۀ ملی احصائیه و معلومات پیشرفت های صورت گرفته، اما به اقدامات بیشتر نیاز است.

رییس جمهور تصریح کرد که معلومات در افغانستان باید دیجیتالی گردد و همچنان تحلیل معلومات و سروی ها مطابق به معیارهای پذیرفته شدۀ بین المللی انجام شود و سیستم های ایجاد شده به گونه معیاری تقویت گردد.

 

بیشتر بخوانید  دستوراعزام نظامیان بیشتر امریکایی به افغانستان صادر شد
همرسانی کنید!