27 اسد 1395 - همه اخبار

توزیع اسناد فراغت برای 805 تن ازمحصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

توزیع اسناد فراغت برای 805 تن ازمحصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

آریانا نیوز: وزیر تحصیلات عالی برای محصلانی که برنامه های کوتاه مدت را در بخش های مدیریت، رهبری، پروپوزل نویسی و انجنیری سافتویر موفقانه سپری نموده بودند، اسناد فراغت را توزیع کرد.

 

در این برنامه آموزشی سه ماهه که از سوی موسسه مدیریت و رهبری تعلیمی به راه انداخته شد 605 تن در بخش مدیریت، رهبری و پروپوزل نویسی و دوصد تن دیگر در بخش انجنیری سافتویر تحت آموزش قرار داد شده است.

 

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی ضمن تبریکی به محصلان که از این برنامه آموزشی فارغ شده اند گفت چنین برنامه های کوتاه مدت آموزشی در کنار دروس محصلات خیلی موثر بوده و بر ادامه آن تاکید کرد.

 

وزیر تحصیلات عالی اضافه کرد آن عده از جوانانیکه از نهاد های تحصیلات عالی فارغ می گردند باید با مهارت های لازم مسلکی مجهز باشند تا بتواند جوابگوی نیازمندی های بازار کار باشند.

 

همچنان پوهنوال مومند از موسسه مدیریت و رهبری استادانیکه در بخش تدریس شاملان کورس یاد شده سهم فعال داشتند تشکری نموده آنان را مورد تقدیر قرار داد.

 

بعداً پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ سرپرست پوهنتون پولی تخنیک کابل در رابطه به دستآورد های اخیر این پوهنتون معلومات داده گفت پوهنتون پولی تخنیک کابل بخاطر جذب فارغان این پوهنتون تفاهمنامه های را با یک تعداد از وزارتخانه های سکتوری امضا نموده است.

 

متعاقباً استاد ضیا الاسلام شیوا در مورد فعالیت های موسسه یاد شده معلومات داده از استادان خواست تا در بخش آموزش جوانان تلاش های شان را بیشتر از پیش نمایند.

بیشتر بخوانید  معامله پشت پرده امریکا و حکومت طالبان در آستانه نشست سوم دوحه

 

همچنان یک تن از فارغان این برنامه طی صحبتی از رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و موسسه مذکور تشکری نموده این گونه برنامه ها را در ارتقای سطح دانش علمی محصلان موثر خوانده بر استمرار آن تاکید کرد.

محفل با توزیع فراغت نامه ها و سپاسنامه ها از سوی وزیر تحصیلات عالی و مسوولان پوهنتون پایان یافت

همرسانی کنید!