3 دلو 1390 - همه اخبار

توانايي شركتهاي داخلي افزايش مي يابد.

توانايي شركتهاي داخلي افزايش مي يابد.

اتاق تجارت و صنايع همايشي را به هدف بلند بردن توانايي شركتهاي داخلي براي گرفتن پروژه ها از شركتهاي بزرگ خارجي در كابل راه اندازي كرد.برگزاركنندگان اين نشست مي گويند كه اين همايش مي تواند توانايي شركت هاي داخلي را در گرفتن پروژه هاي از دست شركت هاي خارجي كمك كند.
اين بار اتاق تجات و صنايع كابل مي خواهد تا با برگزاري همايشهايي ظرفيت شركت هاي داخلي را بالا برده و زمينه پروژه گيري را براي آنها مساعد سازد.
قربان حقجو، رئيس عامل اتاق تجارت و صنايع كشور مي گويد، اين همايش ها مي تواند براي برقراري روابط بيشتر بين شركت ها و بهبود كاري آنها اثر گذار باشد.
اما برخي از اشتراك كنندگان اين همايش مي گويند كه به دليل نبود امكانات مالي هنوز هم آنها از گرفتن پروژه هاي بزرگ خارجي محروم اند.
اما گفته مي شود در سال 2011 ميلادي شركت هاي داخلي نيز توانسته اند تا نزديك به 70 در صد پروژه هاي خارجي را با ارزش نزديك به 35 ميليون دالر به دست آورند.

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!