5 ثور 1395 - همه اخبار

توافق حزب اسلامی حکمتیار با حکومت

توافق حزب اسلامی حکمتیار با حکومت

آریانا نیوز: آقای بهیر می‌گوید که آنان تمامی مسئولیت خود را در پروسه صلح ادا کرده و حالا منتظر اقدام حکومت افغانستان هستند.

هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که از جمله ۲۵ مورد توافقنامه صلح با حکومت روی ۲۰ مورد آن با حکومت به توافق رسیده و تنها ۵ مورد اختلافی باقی مانده است.

برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، رهایی اسیران سیاسی حزب اسلامی و فراهم آوری زمینه برگشت مهاجرین افغان از کشور‌های همسایه از سه مورد اختلافی اند که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به آن اشاره دارد.

اما هیئت حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار دو مورد اختلافی دیگر را واضح نساخت.

هیئت مذاکره کننده جدید حزب اسلامی که غیرت بهیر مسئول سیاسی این حزب ریاست آن را به عهده دارد روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که شب یکشنبه با رئیس جمهور غنی دیدار دارند.

آقای بهیر می‌گوید که آنان تمامی مسئولیت خود را در پروسه صلح ادا کرده و حالا منتظر اقدام حکومت افغانستان هستند.

وی گفت:

“فکر می کنم که حزب اسلامی افغانستان مسئولیت خود را ادا کرده ما با جدیت در پروسه صلح عمل کردیم و با صداقت میخواهیم که این پروسه به نتیجه مطلوب برسد و حالا این مسئله زیادتر مربوط به حکومت است.”

حدود یک ماه قبل هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد کابل شد و تا حال در چند مرحله با شورای عالی صلح مذاکراتِ را انجام داده که حالا نیز ادامه دارد.

پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بود که حزب اسلامی خواستار بیرون شدن نام اعضای این حزب از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد، رهایی زندانیان و انتقال کمپ شمشتو به افغانستان شده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی نصیراحمد فایق از گسترش افراط گرایی در افغانستان

اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که مسئله بیرون ساختن نام اعضای این حزب از لست سیاه را زمانی با جامعه جهانی مطرح می‌کند که تمام جنگجویان حزب اسلامی سلاح‌شان را به زمین گذاشته و با پروسه صلح یکجا شوند.

در همین حال شورای عالی صلح می گوید که موارد اختلافی را به رئیس جمهور فرستاده اند.

مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا گفت که رهایی زندانیان حزب اسلامی، انتقال کمپ شمشتو به افغانستان و خروج نیروهای خارجی مطابق به تعهدات‌شان از موارد اختلافی اند که برای تصمیم نهایی به رئیس جمهور فرستاده اند.

وی افزود:

“امروز ساعت چهار عصر ما موارد اختلافی گفتگو‌ها با حزب اسلامی را به رئیس جمهور فرستادیم و ما منتظر پاسخ رئیس جمهور هستیم و هر دیدگاه را که آقای رئیس جمهور ارایه بکند برای هر دو طرف قابل قبول خواهد بود.”

هر چند ماشین اصلی ادامه جنگ در افغانستان طالبان مسلح خوانده شده‌اند، اما شماری از کارشناسان سیاسی افغان می‌گویند که یکجا شدن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با پروسه صلح می‌تواند تاثیرات مثبت داشته باشد.

نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گوید که پیوستن حزب اسلامی به پروسه صلح در درازمدت مفید است اما در کوتاه مدت به باور وی بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیری نخواهد داشت.

همرسانی کنید!