14 دلو 1397 - همه اخبار, سياسی

تهمت زنی حکمتیار به رییس جمهور غنی

تهمت زنی حکمتیار به رییس جمهور غنی

آریانا نیوز: گلبدین حکمتیار اشرف غنی و حکومت او را عامل اصلی جنگ معرفی کرد…

گلبدین حکمتیار به حیث اجنت سابقه دار و رسمی پاکستان در افغانستان با صراحت اشرف غنی و حکومت او را عامل اصلی جنگ معرفی می کند و پاکستان را بی تقصیر در جنگ افغانستان می شمارد.

او می گوید کلید صلح در دست غنی نیست، بلکه کلید جنگ در دست او است. حتا او می گوید ۴۰ سال است که کلید جنگ در حکومت کابل است نه اسلام آباد. او می گوید افغانستان چه دارد که پاکستان امتیاز بگیرد؟

حکمتیار اشرف غنی مانع صلح می داند

او اشرف غنی را مانع صلح می داند که منافع خود را در جنگ می بیند. او می گوید که اشرف غنی توانایی سبوتاژ برنامه صلح خلیل زاد را ندارد و دیر و یا زود سقوط می کند.

گلبدین می گوید طالبان حق دارند که با غنی صلح نکنند. غنی مورد اعتماد نیست. او با ما حزب اسلامی که توافقنامه صلح امضا کرد چقدر وفا کرد که طالبان به او اعتماد کنند. به باور گلبدین اگر غنی با حزب اسلامی صادق می بود، حالا در حالت سقوط و انزوا قرار نمی گرفت.

این در حالی بود که اشرف غنی گلبدین را از کمپ شمشتو و لست سیاه سازمان ملل و تروریزم بین المللی بیرون کشید و در کابل کاخ نشین ساخت و ملیون ها دالر در اختیار او قرار داد و میدان را برای نفرت پراگنی های قومی او فراهم کرد و صد ها انتحاری و تروریستان او را وارد دستگاه دولت، اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی کرد.

بیشتر بخوانید  واکنش طالبان به گزارش یوناما؛ مجاهد: افغانستان را از دید غرب بررسی نکنید!

واقعیت این است که هر کسی با گلبدین منحوس و بی سپاس همدست شده است سر خود را از دست داده است. پیش بینی اینکه روزی گلبدین سر غنی را هم مثل دیگران خواهد خورد به واقعیت نزدیک شده است.

به نظر می رسد گلبدین به حیث نماینده پاکستان و طرفدار الحاق افغانستان به لوی پاکستان از معامله خلیل زاد با پاکستانی ها بسیار خرسند است و تصور می کند که به ارمان های برباد رفته خود خواهد رسید.

هارون امیرزاده

همرسانی کنید!
  1. احمدصبا :

    گلبدین یک شخص خود فروخته واجنت پاکستان وانگلیس ویک عضو فعال کمیته سه صد است در وطن فروشی نمبر اول را دارد اما امروز مردم هوشیار شده دیکر این ملت چهل سال پیش نیست که با احساسات مردم بازی کند ومردم را به نام مقدس جهاد بازی بدهند مردم ما دیگر به این خایین بازی نمی خورند واعتماد نمی کنند به امید پیروزی حق علبه باطل و‌ افغانستان عاری از این جواسیس نمک ناشناس