20 حمل 1391 - همه اخبار

تهداب گذاری مستوفیت سمنگان

تهداب گذاری مستوفیت سمنگان

 

 

سنگ تهداب تعمیر جدید ریاست مستوفیت ولایت سمنگان، به هزینه بیشتر از بیست وسه میلون افغانی به زمین گذاشته شد.
مقامات محلی در سمنگان می گویند، باساخت تعمیر جدید، مشکلاتی که این ریاست ازناحیه کمبود جای دارد رفع می گردد.

صدیق الله عزیزی، مسؤل دفتر روابط عامه و سخنگوی والی سمنگان در تماس تلیفونی به رادیو کلید گفت، ساختمان جدید ریاست مستوفیت در محوطه نزدیک به یک هزار و پنجصد متر مربع زمین، در سه طبقه به گونه پخته و اساسی اعمار می شود.

وی گفت که تعمیر جدید ریاست مستوفیت سمنگان شامل چهل دفتر کار بوده و سالون های کنفرانس نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

به گفته عزیزی، هزینه پولی آن بالغ بر بیشتر از بیست و سه ملیون افغانی می باشد.

عزیزی می گوید، هفتاد و پنج درصد از واحد های اداری دولتی ولایت سمنگان تعمیر دارند اما 20 الی 25 درصد از ادارات، فاقد تعمیر بوده و امور اجرایی این اداره ها در خانه های کرایی به پیش می رود.

وی گفت که تلاش صورت می گیرد تا برای این ادارات نیز ساختمان اعمار گردد.

بیشتر بخوانید  پيام تبريک سخنگوی گروه طالبان به مناسبت روز ملی خبرنگاران
همرسانی کنید!