15 جدی 1390 - همه اخبار

تمركز جنگ در افغانستان خواسته آي اس آي خواهان

تمركز جنگ در افغانستان خواسته آي اس آي خواهان

خواست ما از جامعه جهاني اين است كه با درك واقعيت و اينكه يگانه كشور حامي تروريزم پاكستان است و طي سالهاي گذشته توانسته دهها ميليارد دالر را در مبارزه با تروريزم كمايي نمايد و جنگ را به بيراهه ها كشانيده چرا كه مبارزه با تروريزم همتي مضاعف مي طلبد. سازمان استخباراتي آي اس آي طي ده سال گذشته در عمليه جنگ و مبارزه عليه تروريزم ضمن آنكه صادق نبوده بلكه اين مبارزه را به هر طرفي كه دلش خواسته سوق داده است و براي شورشيان آموزش هاي هراس افگني را طوري فرا ميدهد تا در مقابله با نيروهاي افغان و ائتلاف بطور دايم تاكتيك هاي جنگي خود را تغيير دهند، گاهي در حملات تروريستي مخالفين چادري مي پوشند، بمب را در عمامه خود پنهان مي كنند و به ويژه از كودكان در بمب گذاري هاي انتحاري استفاده مي نمايند كه اين خود بيانگر مداخلات و دو رو بودن حلقات نظامي و استخباراتي پاكستان در امر مبارزه با تروريزم را هويدا مي سازد.
در يك اقدام تازه سازمان آي اس آي پول وافر به اختيار گروه هاي شورشي مانند سراج الدين حقاني قرار داده و حتي به طالبان پاكستاني كه همه دست پرورده هاي آن سازمان است القاء نموده تا از ادامه جنگ در پاكستان دست كشيده و يكجا گويا با طالبان افغاني عليه حضور نيروهاي خارجي و دولت افغانستان بجنگند كه در اين مورد قوماندانان طالبان پاكستاني مولوي نذير، گلبهادر كه خود يكي از افسران نظامي پاكستان است و تعدادي ديگري يكجا با طالبان افغاني مانند حقاني و ديگران به توافق رسيده اند تا گردونه جنگ را به صورت مكمل به طرف افغانستان سوق دهند.
به هر صورت طالبان منحيث چشمه ي شير و لقمه چرب از بدو ايجادش توسـط حلقات نظامي و استخباراتي براي آنها بوده است و هرگز نميخواهد تا به اين آساني ها اين همه درآمد را از دست دهد. سروسامان دادن به طالبان پاكستاني و افغاني و تشكيل شوراي 5 نفري بخاطر قطع جنگ در پاكستان و دوام آن در افغانستان در پشت صحنه بدست حلقات نظامي و استخباراتي پاكستان صورت گرفته كه بخاطر سركوب و كاهش قوت نظاميان پاكستاني يگانه راه درست و مناسب آن اين است تا با وارد نمودن فشار لازم سياسي، نظامي و اقتصادي بالاي شان آنها را وادار ساخت كه دست از حمايت گروه هاي تروريستي بردارند كه اين فشار تنها ميتواند از جانب جامعه جهاني صورت گيرد.
به هر صورت خواست ما از جامعه جهاني اين است كه با درك واقعيت (از حمايت طالبان و پاكستان دست برداشته) و اينكه يگانه كشور حامي تروريزم پاكستان است و طي سالهاي گذشته توانسته دهها ميليارد دالر را در مبارزه با تروريزم كمايي نمايد و جنگ را به بيراهه ها كشانيده چرا كه مبارزه با تروريزم همتي مضاعف مي طلبد و با آنكه طي ده سال گذشته فشارهايي بالاي پاكستان منجمله به تعليق در آمدن بسته 700 ميليون دالري ايالات متحده آمريكا به آن كشور صورت پذيرفت ميتوان اميدوار شد كه تروريستان تضعيف خواهند شد در غير اين صورت اين پاكستان است كه با ترفندهاي گوناگون ميتواند تا سالها جنگ را در افغانستان و منطقه شعله ور نگهدارد.
بااحترام
عبدالباصر”منصوري”

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان ملل درباره خسارات سیلاب‌ها در ولایات شمال، شمالشرق و غرب افغانستان
همرسانی کنید!