2 حوت 1392 - همه اخبار

تمدید ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان

تمدید ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان

 سربازان آلمانی در افغانستان

 
پارلمان آلمان دیروز ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را تا ده ماه دیگر تصویب کرد.

تمدید این ماموریت در مجلس نماینده گان آلمان با 498 رای موافق، 84 رای مخالف فیصله شد.

بر اساس ماموریت جدید، تعداد عساکر آلمانی که در افغانستان مصروف خدمت اند، از 4400 به 3300 عسکر کاهش می یابد.

این ماموریت تا 31م ماه دسمبر امسال مدار اعتبار است.

مصارف ده ماهه ماموریت عساکر آلمانی در افغانستان بیش از نیم ملیارد یورو تخمین شده است.

آلمان از سال 2002 میلادی به این سو، یکی از کمک کننده های عمدهء نیروها بین المللی کمک به امنیت در افغانستان تحت رهبری ناتو به شمار می رود.

بیشتر بخوانید  پاسخ ملل متحد به درخواست طالبان برای اشتراک در نشست دوحه سه
همرسانی کنید!