9 ثور 1391 - همه اخبار

تلاش متهمان جرایم جنگی برای از بین بردن گورهای دسته جمعی

تلاش متهمان جرایم جنگی برای از بین بردن گورهای دسته جمعی

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، برخی از متهمان جرایم جنگی در افغانستان تلاش دارند، تا قبر های دسته جمعی را از بین ببرند.

کمسیون مستقل حقوق بشر از وزارت امور داخلهء کشور می خواهد تا نگذارد علایم و نشانه هایی از قبر های دسته جمعی در افغانستان توسط افراد از بین برده شوند.

شمس الله احمدزی رییس ساحوی این کمسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، برخی از حلقات متهم به ارتکاب جرایم ضد بشر در افغانستان، می خواهند با از بین بردن این قبر ها، از تعقیب عدلی رهایی حاصل کنند:

« افرادیکه عاملان این گور های دسته جمعی اند، همواره تلاش می کنند به خاطر اینکه در آینده از تعقیب عدلی رهایی حاصل کنند، بدون شک آنان می خواهند آثار جرم را از بین ببرند.
موجودیت این گور های دسته جمعی این خود آثار از جرم است که اگر از بین برده شود، ثبوت این جرایم در آینده مشکل خواهد بود.»

اما آقای احمدزی مشخصاً نگفت که کدام افراد و گروه ها می خواهند با اینکار جرایمی را که مرتکب شده اند، پنهان کنند.

آقای احمدزی از وزارت امور داخله خواست، امنیت این قبر ها را تامین کنند، تا علایم جرمی آن از بین نرود.

تلاش کردیم در ارتباط به این خواست کمسیون حقوق بشر افغانستان نظر مقامات وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.

در همین حال شماری از کارشناسان افغان این نگرانی های کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بجا خوانده اما می گویند که مسوولان امنیتی افغان توانایی نگهداری این قبر ها را ندارند.

بیشتر بخوانید  اعلامیه وزارت خارجه طالبان درباره برگزاری نشست دوحه

اجمل هودمن یکی از این کارشناسان در مورد چنین گفت:

« دولت افغانستان در مجموع ارگان های امنیتی تمام شواهد که می تواند جنایت های جنگی را به اثبات برساند، باید آنرا حفظ کند.
در این مورد من فکر می کنم که نفوذ گروه های سابق در ارگان های امنیتی افغان سبب شود که ممکن آنان نه تنها این اسناد را درست حفظ کنند بلکه این اسناد و شواهد را قصداً یا عمداً کوشش کند این شواهد را از بین ببرند.»

تا حال در مورد شمار دقیق از قبر های دسته جمعی در افغانستان معلومات موثق در دست نیست، اما در برخی از گزارش ها گفته شده است که شمار این قبر ها شاید به ده ها قبر برسد.

به اساس معلومات کمسیون مسقل حقوق بشر افغانستان، گور های دسته جمعی در اکثریت ولایات افغانستان مانند، کابل، پروان، بلخ و کاپیسا دریافت شده اما به گفته آنان تا به حال ارقام دقیق را در دست ندارند که این گور ها متعلق به کدام دوره و از سوی کدام گروه های جنگی این عمل صورت گرفته است.

همرسانی کنید!