31 سرطان 1396 - همه اخبار

تقدیر از جنرال مراد علی مراد

مراد علی مراد

آریانا نیوز: سترپاسوال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی امروز از طرف کمسیون امنیت داخلی و دفاعی مشرانو جرگه مورد تقدیر قرار گرفت.

الحاج محمد هاشم الکوزی رئیس کمسیون امنیت داخلی و دفاعی مشرانو جرگه هنگام تفویض تقدیر نامه و مدال به معین ارشد امور امنیتی گفت که اصلاحات در صفوف پولیس ملی ، مبارزه علیه فساد اداری ، جابجائی کادرهای مسلکی و وطن دوست ، جلب اعتماد و پشتیبانی مردم از نیروهای امنیتی و کار کرد های خوبی نیروهای امنیتی در مبارزه علیه هراس افگنان و مدیریت قوی هیئت رهبری در سوق و اداره نیروهای امنیتی و مواظبت از آنها سبب شده که امنیت در کشور تامین بوده و مردم در یک فضای صلح زنده گی نمایند. به همین سبب نماینده گان مردم در ولسی جرگه و مشرانوجرگه از نیروهای امنیتی حمایت و بالای آنها افتخار میکنیم.

در همین حال سترپاسوال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی ضمن حمایت و پشتیبانی مردم افغانستان و مشرانوجرگه از نیروهای امنیتی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مبارزه علیه هراس افگنان و تامین امنیت در سراسر کشور هر آن آماده فداکاری و جانباری هستند و تا آخرین قطره خون خویش از وطن و مردم دفاع مینایند و به هیچکس و هیچ گروهی اجازه نمیدهند که امنیت مردم را به خطر مواجه سازند .

وی از تمام مردم افغانستان اظهار سپاس نمود که نیروهای امنیتی و دفاعی خویش را حمایت و همکاری مینمایند.

بیشتر بخوانید  عوامل اصلی فساد در افغانستان از دیدگاه رییس‌جمهور پیشین
همرسانی کنید!