3 دلو 1393 - همه اخبار

تعیین محمد آصف ننگ به حیث والی فراه

تعیین محمد آصف ننگ به حیث والی فراه

 

محمد آصف ننگ معین و سرپرست وزارت معارف افغانستان به حیث والی فراه تعیین گردید.

 

تواب غورځنگ سخنگوی اداره ارگانهای محل افغانستان دیروز گفت به اساس حکم رییس جمهور اشرف غنی محمد آصف ننگ به حیث والی فراه مقرر شده است.

 

در اوایل هفته جاری سرپرست ولایت فراه همراه با 4 مقام دیگر این ولایت به اتهام اختلاس از وظایف شان سبکدوش و به څارنوالی معرفی شدند که برکناری آنان نیز به اساس حکم رییس جمهور غنی صورت گرفته بود.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره روند اخراج پناهجویان افغان
همرسانی کنید!