10 دلو 1395 - همه اخبار

تعیین رئیس جدید امور ولایات وزارت مبارزه با موادمخدر

سائیس

آریانا نیوز: طی مراسمی رئیس جدید همآهنگی امور ولایات وزارت مبارزه با مواد مخدرتعیین گردید.

در این مراسم از کارکرد محمد همایون فیض‌زاد سرپرست قبلی این ریاست با تفویض سپاس‌نامه‌ای، تقدیر بعمل آمد.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر ضمن معرفی آقای حشمت سائیس به عنوان رئیس همآهنگی امور ولایات و تبریکی دادن به ایشان، گفت: امیدوارم هستیم که با حضور چهره‌های جوان و تخنیکی همانند آقای سائیس بتوانیم به وجه احسن به اهداف کلی وزارت مبارزه با مواد مخدر دست یابیم.

آقای حشمت سائیس از طریق پروسه رقابتی برنامه (CBR) موفق به اخذ این سمت در وزارت مبارزه با مواد مخدر شده است.

قابل یادآوری است که آقایان: احمد جاوید قایم معین پالیسی و هماهنگی، سیدفیصل حسینی معین مالی و اداری و دیگر رؤسای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مراسم معرفی آقای سائیس حضور داشتند.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!