21 سرطان 1395 - همه اخبار

تعین یوسف نورستانی من حیث سفیر جدید افغانستان در هسپانیا

تعین یوسف نورستانی من حیث سفیر جدید افغانستان در هسپانیا

آریانا نیوز: رییس جمهورغنی حکم مقرری آقای نورستانی را دو روز قبل امضا کرده است.
آقای نورستانی، جانشین مسعود خلیلی سفیر کنونی افغانستان در مادرید می شود.محمد اشرف غنی، رییس جمهوری حکم مقرری نورستانی را روز شنبه ۱۹ ماه جاری امضا کرده است.

در این حکم رییس جمهوری برای یوسف نورستانی آرزوی موفقیت در سمت جدید کرده است.

بیشتر بخوانید  بازی هوشمندانه يا ذلت در برابر امریکا؛ بهای خون مجاهدين طالب چقدر است؟
همرسانی کنید!