15 جدی 1395 - همه اخبار

تعین پوهنوال کاکړ به حیث رئیس جدید پوهنتون پولی تخنیک کابل

پولی تخنیک کابل

آریانا نیوز: پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ که قبلاً به حیث سرپرست این پوهنتون ایفای وظیفه می کرد، به حیث رئیس جدید پوهنتون پولی تخنیک کابل تقرر حاصل نموده و رسما به کار آغاز نمود.

پوهنوال کاکړ در مدت سرپرستی اش فعالیت های قابل ملاحظه در جهت رشد و تقویت پوهنتون پولی تخنیک کابل انجام داده و دستآورد های زیادی را حاصل کرد.

 

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی ضمن تبریکی تقرر موصوف در پست ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل برای وی آرزوی موفقیت های بیشتر نمود.

 

پوهنوال کاکړ وعده داد که در راستای خدمت به تحصیلات عالی کشور به ویژه معیاری سازی و تقویت پوهنتون پولی تخنیک کابل بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در پنج ولایت کشور
همرسانی کنید!