9 ثور 1394 - همه اخبار

تعین والی های جدید برای هرات و قندهار

تعین والی های جدید برای هرات و قندهار

بعد از مدت ها انتظار، والی های ولایات هرات و قندهار تعیین شدند. امور این ولایات تا حال از سوی سرپرستان به پیش برده می شد.

 

داکتر همایون عزیزی والی تازه تعیین شدۀ قندهار تحصیلاتش را در رشته طب در فرانسه به پایان رسانیده و قبلاً به حیث رییس شورای ولایتی هرات و وزیر دولت در امور پارلمانی ایفای وظیفه کرده است.

 

محمد آصف رحیمی که والی جدید هرات مقرر شده است، از پوهنځی انجنیری کابل فارغ شده و در پوهنتون نبراسکای امریکا در رشته ادارۀ عامه و مدیریت نیز تحصیل کرده و در حکومت قبلی بحیث وزیر زراعت ایفای وظیفه نموده است.

 

تواب غورځنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی در مورد تقرری های تازه گفت:

 

“هر دو والی جدید تجربه کافی کاری و مهارت های مدیریتی دارند. اداره ارگان های محلی و حکومت افغانستان بر توانایی های آنها باور دارند. به همین شکل از مردم هرات و قندهار می خواهیم با والی های جدید مخصوصاً در بخش تامین امنیت کمک کنند.”

 

غورځنگ افزود، در تقرر این والی ها، توانایی و شایسته گی این افراد مد نظر گرفته شده است و امیدوار است هر دو بتوانند پلان های انکشافی و اجتماعی حکومت را در این ولایات عملی سازند.

 

قابل ذکر است که چندین ولایت دیگر افغانستان تا حال والی ندارند و از سوی سرپرستان اداره می شوند که این مسئله اعتراضاتی را به همراه داشته است.

 

تواب غورځنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی در بارۀ تقرر والی های باقی مانده نیز اطمینان داده گفت، حکومت افغانستان و اداره مستقل ارگان های محلی به ورود تغییرات در سطح ولایات متعهد اند و مردم به زودی شاهد اقدامات در زمینه خواهند بود.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محدودیت دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی

 

وی اعتراضات بخاطر تاخیر در تقرر والی ها را به جا دانسته گفت، در تعدادِ از ولایات تغییرات آمده است و در متباقی ولایات به زودی تغییرات وارد خواهد شد.

 

وی همچنان از بعضی لایحه ها و برنامه های یاد کرد که کار روی آن جریان دارد تا جلو فساد و بی نظمی ها به سطح ولایات گرفته شود.

همرسانی کنید!