14 میزان 1395 - همه اخبار, امنیتی

تعین مل پاسوال ولی جان به حیث قوماندان امنیه ولایت ارزگان

تعین مل پاسوال ولی جان به حیث قوماندان امنیه ولایت ارزگان

آریانا نیوز: مل پاسوال ولی جان سرحدی افسر احتیاط ریاست پیژنتون وزارت امورداخله  در بست مل پاسوال بحیث قوماندان امنیه ولایت ارزگان تعین شد.

به اساس پیشنهاد وزارت امورداخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مل پاسوال ولی جان سرحدی افسر احتیاط ریاست پیژنتون وزارت امورداخله  در بست مل پاسوال بحیث قوماندان امنیه ولایت ارزگان تعین و منظور است.

 

وزارت امورداخله موفقیت هر چی بیشتر شان  را در جهت تامین امنیت و خدمت به مردم آرزو مینماید.

بیشتر بخوانید  کمک سازمان بین المللی مهاجرت به سیل زدگان در افغانستان
همرسانی کنید!