12 جدی 1395 - همه اخبار

تعین ذبیح الله اسدی به حیث رئیس جدید پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

ذبیح الله اسدی

آریانا نیوز: پوهنیار داکتر ذبیح الله اسدی ضمن سپاس گزاری از اعتماد مقامات نسبت به خودش وعده سپرد که پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی را به یک پوهنتون الگو تبدیل خواهد کرد.

محفلی که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با اشتراک، پوهندوی رحیل فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، داکتر سید مخدوم رهین وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و پوهنیار نور احمد واقف مشاور ریاست اجرائیه برگزار شد؛ پوهاند داکتر بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، ضمن عرض مراتب تبریکی، این تقرر را به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی یک نیاز طبیعی اداری عنوان کرده گفت: تغییر و تبدیل در کارهای اداری گاهی یک نیاز و زمانی هم یک امر طبیعی وعادی می باشد که در پست های دولتی صورت می گیرد. بری صدیقی افزود: ” تقرر در پست های دولتی به هیچ وجه یک امتیاز نبوده و نیست، بلکه مسوولیتی است سنگین و امانتی است سترگ؛ که از عهده آن برآمدن جز با احساس ملی و اسلامی میسرنخواهد بود. سپس پوهنیار داکتر ذبیح الله اسدی ضمن سپاس گزاری از اعتماد مقامات نسبت به خودش وعده سپرد که پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی را به یک پوهنتون الگو تبدیل خواهد کرد. وی افزود: تغییر در سازمان ها یک اصل پذیرفته شده هم از نظرساختار و هم محتوا می باشد و ما برای تغییراتی که منجر به بهبود وضعیت علمی در این پوهنتون شود کار و پیکار خواهیم کرد. اسدی گفت: آموزش گیران امروز گردانندگان دولت آینده اند، بناً برای محصلان ما به اندازه مدرک، درک مهم است و ما در پی انتقال این درک بی طرفی ارزشی را درنظر خواهیم گرفت و تلاش خواهیم کرد که تا به جای مدرک به جوانان درک انتقال داده شود. اوگفت مسلط شدن بر طبیعت جز باکشف قوانین آن میسر نیست و این رمز پیروزی کشور های غربی است که با کشف قوانین طبیعی بر طبیعت مسلط شده اند. وی علاوه کرد، کار دیگری که به آن خواهد پرداخت دورنگهداشتن فضای پوهنتون از نوسانات سیاسی و ایدیولوژی و ترویج فرهنگ اندیشیدن و توسعه ظرفیت مادی و معنوی در صحنه عمل است. پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی یکی از چهار پوهنتون مطرح در مرکزمی باشد که با داشتن هفت هزار محصل و دوصد وهفتاد استاد از پوهنتون های بزرگ کشور محسوب می شود.

بیشتر بخوانید  تجمع اعتراضی شماری از دختران در اسلام آباد علیه ظلم و استبداد طالبان
همرسانی کنید!
  1. yasamin turkmani :

    امید واریم که این وعده ها وعده باقی نمانده عملی گردد.