4 ثور 1394 - همه اخبار

تعین اصغر استانکزی به حیث کپتان تیم کرکت افغانستان

تعین اصغر استانکزی به حیث کپتان تیم کرکت افغانستان

اصغر استانکزی به حیث کپتان تیم کرکت افغانستان و جاوید احمدی به حیث معاون وی مقرر شدند.

 

کرکت بورد میگوید آقای استانکزی به اساس تجربه وشایستگی تعین شده است.

 

محمد نبی عیسی خیل کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه از وظیفه اش استعفا داد.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان
همرسانی کنید!