20 اسد 1395 - همه اخبار

تعین احمد مشاهد من حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اصلاحات اداری و خدمات ملکی

تعین احمد مشاهد من حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اصلاحات اداری و خدمات ملکی

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در فرمانی احمد مشاهد را بحیث مشاور ارشدش در امور اصلاحات اداری و خدمات ملکی، منصوب نمود.

 

به اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، احمد مشاهد با ایزاد یک بست خارج رتبه، بحیث مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تقرر حاصل نموده است.

 

در فرمان از خداوند (ج) توفیق مزید برای مشاور جدید رئیس جمهور در اجرای وظایف محوله تمنا شده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامهٔ جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!