2 ثور 1395 - همه اخبار

تعلیق وظیفه آمر حوزه اول و چند مسوول امنیتی کابل

تعلیق وظیفه آمر حوزه اول و چند مسوول امنیتی کابل

آریانا نیوز: این مسوولان امنیتی برای تحقیقات در مورد چگونگی وقوع رویداد روز سه شنبه به دادستانی نظامی معرفی شده اند.
وزارت داخله کشور اعلام کرده است که در پیوند به حمله انتحاری خونین دو روز پیش شهر کابل، وظیفه آمر حوزه اول امنیتی، مدیر جنایی و چند مسوول امنیتی شهر کابل به حالت تعلیق درآمده است.

آقای صدیقی گفته است که این مسوولان امنیتی برای تحقیقات در مورد چگونگی وقوع رویداد روز سه شنبه به دادستانی نظامی معرفی شده اند.

آقای صدیقی گفته است که این مسوولان امنیتی برای تحقیقات در مورد چگونگی وقوع رویداد روز سه شنبه به دادستانی نظامی معرفی شده اند.

بیشتر بخوانید  هشدار برنامه جهانی غذا از وقوع بحران امنیت غذایی در افغانستان
همرسانی کنید!