23 حوت 1390 - همه اخبار

تظاهرات ضد آمريکايي در جلال آباد افغانستان

تظاهرات ضد آمريکايي در جلال آباد افغانستان

 

صدها نفردر شهر جلال آباد در اعتراض به کشتار غيرنظاميان افغان به دست نظامي آمريکايي تظاهرات کردند.

معترضان شعار مرگ بر آمريکا و مرگ بر اوباما سر دادند و خواستار محاکمه علني نظامي آمريکايي در افغانستان شدند. تظاهرکنندگان همچنين آدمک اوباما را آتش زدند. بر روي يکي از پارچه نوشته هايي که تظاهرکنندگان در دست داشتند نوشته شده بود: جهاد تنها راه بيرون راندن آمريکايي هاي متجاوز از افغانستان است.

در تيراندازي يک نظامي آمريکايي به سوي غيرنظاميان ، شانزده افغان کشته شدند.

 

بیشتر بخوانید  پاکستان از آغاز عملیات خیبر 4 در نزدیک سرحدات افغانستان خبر داد
همرسانی کنید!