20 حمل 1391 - همه اخبار

تصور طالبان باطل است

تصور طالبان باطل است

 

 

تصور طالبان برای سر نگونی دولت افغانستان پس از بیرون شدن نظامیان خارجی باطل است.
سفیر بریتانیا در گفتگوی با طلوع نیوز با بیان این مطلب می گوید که طالبان سر انجام باید گزینه گفتگو با دولت افغانستان را بپذیرند. زیرا به باور طالبان هیچگاه از راه جنگ به قدرت نخواهند رسید.
از سویی هم این مقام بریتانیایی بزرگترین چالش را در برابر افغانستان فساد اداری در کشور میداند.

پس از سالها نبرد نظامیان خارجی در برابر این گروهها اکنون مقام های غربی بر پایان بخشیدن این جنگ تاکید می ورزند.
نبردی که کشته و زخمی شدن بیش از بسیاری از افغانان و نظامیان خارجی را به همراه شده است اما به راستی این همه تنش ها به پایان خواهد رسید.

طالبان همواره فراخوان تلاش های دولت افغانستان را برای پیشبرد و گفتگو های صلح رد کرده است و گفته می شود که در این اواخر گفتگوهای آنان با واشنگتن نیز با چالشهای روبه رو شده است.

با اینهمه گسترده بودن فساد در نهادهای دولتی یکی از نگرانی های جدی پنداشته میشود نگرانی که مقام غربی بارها از آن به شدت انتقاد کرده اند.

مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های دولت افغانستان در سالهای اخیر گفته شده است هر چند مقام های خارجی همواره وجود این پدیده را در نهادهای دولتی یکی از نگرانی های جدی گفته اند و دولت افغانستان را در کار مبارزه با این پدیده ناتوان گفته اند. اما کابل وجود نهادهای موازی با حکومت افغانستان را از انگیزه های جدی در گسترش فساد در کشور گفته است.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!