5 میزان 1394 - همه اخبار

تشکیل یک تیم کاری برای جلوگیری از ورود دوا های بی کیفیت به کشور

تشکیل یک تیم کاری برای جلوگیری از ورود دوا های بی کیفیت به کشور

آریانا نیوز: ریس جمهور احمدزی گفت درین مورد یک تیم کاری را موظف ساخته است.

 

حکومت افغانستان، ضرورت ادویه نهاد های ملکی و نظامی را از شرکت های دوا سازی معتبر هند خریداری می کند تا جلو دوا های بی کیفیت گرفته شود.

 

محمد اشرف غنی، ریس جمهور افغانستان این مطلب را دیروز در ملاقات با تعدادی از داکتران و کارمندان شفاخانه های شهر کابل بیان کرده گفت، درین مورد یک تیم کاری را موظف ساخته است.

 

اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نقل از ریس جمهور غنی می گوید که کمبود کارمندان مسلکی طبی، دواهای بی کیفیت، عدم نظارت از شفاخانه ها و مدیریت نادرست یک حلقه [خبیثه] را تشکیل داده که باعث ضعف سیستم خدمات صحی در افغانستان شده است.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت امور خارجه طالبان به قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت در غزه
همرسانی کنید!