12 قوس 1390 - همه اخبار

تشويق دختران به حملات انتحاري در قندوز!

تشويق دختران به حملات انتحاري در قندوز!

دختران در مدارس ديني در قندوز به حملات انتحاري تشويق مي شوند.
تشويق دختران به حملات انتحاري در قندوز! بر بنياد گزارشي از راديو آزادي، شماري از دختراني كه در مدارس ديني ولايت قندوز درس مي خوانند گفته اند كه در اين مدارس براي انان تبليغات ضد نيروهاي خارجي و تشويق به حملات انتحاري مي شود.

در اين گزارش از قول يكي از شاگردان چنين نگاشته است: تبليغ راجع به فرهنگهاي بيگانه ، تأكيد به آمريكايي ها مثلا مي گويند ما به شما اين جرأت را مي دهيم تا توسط قلم ، كتاب يا حمله انتحاري كشورتان را از دست بيگانگان پاك سازيد .انان بيشتز به انتحاري بودن تأكيد م يكنند و مي گويند كه انتحاري بودن در دين حق است!

به گفته برخي از دانش آموزان؛ استاداني كه در اين مدارس تدريس مي كنند همه در پاكستان درسهاي ديني را فراگرفته اند.

در همين حال شكريه پيكان ، نماينده مردم قندوز در مجلس مي گويد كه او نيز چنين آوازه هايي را شنيده است اما تاكنون درست بودن ان تأييد نشده است.

در حالي نگراني در مورد تشويق دختران و پسران افغانستاني در مدارس ديني ولايت قندوز به بنياد گرايي مذهبي پخش مي شود كه بر اساس گزارشات پيش از اين هزاران جوان افغانستاني در مدارس ديني پاكستان آموزش هاي تروريستي را فرا گرفته اند.


بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان
همرسانی کنید!