20 حمل 1394 - همه اخبار

تشریح برنامه های کاری توسط سه نامزد وزیر در ولسی جرگه

تشریح برنامه های کاری توسط سه نامزد وزیر در ولسی جرگه

سه نامزد وزیر هنگام تشریح برنامه های کاری شان تعهد سپردند که در صورت موفقیت در ادارات شان تغییرات بنیادی را ایجاد خواهند کرد.

 

گلاب منگل نامزد وزیر سرحدات، اقوام و قبایل، سید سادات نادری نامزد وزیر شهر سازی و عبدالبصیر انور نامزد وزیر عدلیه به روز گذشته برنامه های کاری شان را به ولسی جرگه تشریح کردند.

 

گلاب منگل نامزد وزیر سرحدات، اقوام و قبایل گفت که اگر برنده شود در سراسر افغانستان شورا و جرگه های منطقه یی ایجاد خواهد کرد و همچنان برای عصری ساختن خطوط سرحدی نیز تا حد امکان تلاش خواهد کرد:

 

“در امر مبارزه با مواد مخدر با موسسات ملی و بین المللی در بخش کمک و جلب همکاری نهاد های قومی و اجتماعی، آماده نمودن امکانات برای عصری ساختن نشانه های سرحدی کشور”

 

سید سادات نادری نامزد وزیر شهر سازی با انتقاد در خصوص ساخت و ساز شهرک ها در افغانستان گفت که در صورت موفقیت از کارکرد سکتور های دولتی و خصوصی به شکل جدی نظارت خواهد کرد:

 

“نظارت دقیق بر فعالیت های شهر سازی، سکتور های دولتی و خصوصی جهت اصول اطمینان از رعایت نهاد های شهر سازی، جلوگیری از انکشاف خود سر و غیر پلانی شهر ها ،جذب و استخدام افراد متخصص در امور شهر سازی.”

 

عبدالبصیر انور نامزد وزیر عدلیه نیز در جریان تشریح برنامه های کاری اش گفت که اگر رای اعتماد بدست آورد ظرفیت جذب اشخاص مسلکی را بلند برده و از حقوق بشری به جدیت دفاع خواهد کرد:

 

“نجات دادن ملکیت های عامه از تصرف زورمندان و حلقات مافیایی مورد توجه جدی ما خواهد بود تقویت سیستم اصلاحات اداری و کاهش فساد با ایجاد شفافیت و حساب دهی از وظایف عمده ما خواهد بود.”

بیشتر بخوانید  اعتراض فعالان زن نسبت به دعوت طالبان در نشست قطر

 

شانزده نامزد وزیر چهارشنبه هفته گذشته از سوی معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه افغانستان معرفی شد.

 

قرار است هر روز، سه نامزد وزیر برنامه های کاری شان را به ولسی جرگه تشریح کنند.

 

هیئت اداری ولسی جرگۀ افغانستان گفته است که پس از تکمیل بررسی اسناد نامزد وزیران معرفی شده، به اساس رعایت اصل شایسته سالاری به آنان رای خواهد داد.

 

از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه ظاهر قدیر معاون اول این جرگه را متهم به معامله گری ها با نامزد وزیران نمودند.

 

به گفتۀ آنان، ریاست جمهوری نیز برای آقای قدیر گفته که به هر شکل که امکان دارد باید برای نامزد وزیران معرفی شده رای اعتماد کسب کند.

 

اما آقای قدیر اتهامات وارده را به شدت رد کرده گفت که این حق قانونی هر وکیل است که با نامزد وزیران دیدار کند.

 

شماری از کارشناسان به اعضای ولسی جرگه پیشنهاد می کنند که باید بدون در نظرداشت مسایل قومی، سمتی و سیاسی برای نامزد وزیرانی رای بدهند که مسلکی و با تجربه باشند.

 

 

همرسانی کنید!