25 سنبله 1397 - همه اخبار, حوادث

ترور یک پولیس وظیفه شناس در ولایت هلمند

ترور یک پولیس وظیفه شناس در ولایت هلمند

آریانا نیوز: به گفته سخنگوی والی هلمند یک پولیس وظیفه شناس شب گذشته هدف انفجار قرار گرفت و به شهادت رسید…

عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت که این رویداد شب گذشته در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در نزدیک شفاخانه دولتی بُست رخداد.

آقای زواک گفت: این رویداد شب گذشته در ساحات حوزۀ امنیتی اول رخ داد. ماین در موتر شخصی یک پولیس چسپانده شده بود که درنتیجه آن یک پولیس وظیفه شناس شهید و یک تن دیگر زخم برداشته است.

بیشتر بخوانید  مساعدت با 56 خانوادۀ بی جاشده در ولایت فراه
همرسانی کنید!