17 حمل 1398 - همه اخبار, حوادث

ترور یکی از کارمندان محکمه استیناف زون غرب کابل

ترور یکی از کارمندان محکمه استیناف زون غرب کابل

آریانا نیوز: لوی سارنوالی از ترور مدیر اداری ریاست محکمه استیناف زون غرب کابل خبر داده است…

لوی سارنوالی با نشر خبرنامه ای گفته است که شب گذشته در یک حملۀ تروریستی، سید قاسم مدیر اداری ریاست محکمه استیناف زون غرب کابل پس از ادای نماز خفتن، حین برگشت به طرف خانه در منطقۀ تنگی سیدان ولسوالی چهار آسیاب، مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است.

بیشتر بخوانید  دو شرط مهم طالبان برای اشتراک در نشست قطر
همرسانی کنید!