9 میزان 1395 - همه اخبار

تخریب دروازۀ اعمارشده در خط دیورند توسط مردم!

تخریب دروازۀ اعمارشده در خط دیورند توسط مردم!

آریانا نیوز: روز گذشته اقوام مستقر در دو سوی خط دیورند، دروازۀ سرحدی که از سوی نظامیان پاکستانی در ساحۀ انگوراده اعمار شده و به افغانستان سپرده شده بود، را ویران کردند!
این دروازه در ساحۀ انگورادۀ ولایت پکتیکا اعمار گردید؛ اما سال گذشته به حکومت افغانستان سپرده شده بود که کار تخریب آن از روز گذشته تا کنون از سوی اقوام دو سوی خط دیورند در اعتراض به ممانعت رفت‌وآمد آنان از این مسیر از سوی نظامیان پاکستانی، آغاز گردید و امروز هم جریان دارد.

بختیارگل زدران رییس شورای ولایتی پکتیکا گفت، مردم محل زمانی این کار را کردند که سرحدبانان پاکستان، مسیر انگورده را به روی مردم به صورت دوامدار مسدود ساختند.

آقای زدران گفت: اقوام دو طرف خط تحمل نکردند که در بین شان، تقسیم شوند؛ سرانجام حوصلۀ آن به سر رسید و به ویران‌کردن این دروازه توافق کردند.

رییس شورای ولایتی پکتیکا، همچنان گفت، دولت به تصمیم مردم احترام کامل دارند و نمی‌خواهد که در این موضوع مداخله کند.

بیشتر بخوانید  اقدام غیر انسانی طالبان علیه بی‌جاشده گان داخلی در کابل
همرسانی کنید!