23 اسد 1395 - همه اخبار

تحویل بسته کمکی چین به اکادمی پولیس ملی

تحویل بسته کمکی چین به اکادمی پولیس ملی

آریانا نیوز: طی مراسمی سفارت چین در کابل، یک بسته کمکی را به اکادمی پولیس ملی تحویل داد.

 

نماینده سفارت چین در کابل، هنگام تحویل دهی این بسته کمکی به مسوولان قومندانی اکادمی پولیس ملی، گفت که این کمک ها بخشی از حمایت های چین در جهت تقویت نیروهای پولیس ملی افغانستان است که کشورش به انجام آن متعهد است.

 

عبدالجبار پردلی قوماندان اکادمی پولیس، هنگام تحویل گرفتن این بسته کمکی گفت که این کمک ها به تجهیزهرچه بیشتر اکادمی پولیس ملی با وسایل کمپیوتری می انجامد که یکی از نیازمندی های اساسی این نهاد علمی برای پیشبرد بهتر امور آموزشی می باشد.

 

قوماندان اکادمی پولیس، گفت که برای بهبود امور کاری و تعلیمی اکادمی پولیس، نیاز به تجهیزات و وسایل کمپیوتری بیشتری است که انتظار می رود این نیازمندی ها هرچه زودتر رفع گردد.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان صحی جهان درباره میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان
همرسانی کنید!