تصمیم نهایی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره فعالیت پوهنتون های خصوصی

تصمیم نهایی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره فعالیت پوهنتون های خصوصی

آریانا نیوز: سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به رسانه‌ها گفته است که این تصمیم را بخاطر تقویت قوانین و طرزالعمل‌های این وزارت گرفته اند…

وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید که برخی نمایندگی‌های پوهنتون‌های خصوصی را که بدون جواز این وزارت فعالیت می‌کردند، در کابل و ولایت‌ها مسدود کرده اند.

ضیاءالله هاشمی، سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که این تصمیم را بخاطر تقویت قوانین و طرزالعمل‌های این وزارت گرفته اند.

اما برخی استادان پوهنتون‌های خصوصی ادعا کرده اند که برخی پوهنتون های خصوصی هم در کابل از سوی حکومت طالبان مسدود شده است.

حکومت طالبان درحالی نمایندگی‌های برخی پوهنتون‌های خصوصی را مسدود کرده که پیش از این مسئولان اتحادیۀ پوهنتون‌های خصوصی ادعا کرده بود که به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت‌ها برآموزش دختران ۷۰ درصد دانشجویان پوهنتون‌های خصوصی کاهش یافته است و به همین خاطر تعدادی از پوهنتون‌ها با تهدید مسدود شدن روبه‌رو هستند.

بیشتر بخوانید  وقوع یک انفجار در کندهار
همرسانی کنید!