24 قوس 1394 - همه اخبار

تجلیل از روز ملی کارکنان صحی در فاریاب

تجلیل از روز ملی کارکنان صحی در فاریاب

آریانا نیوز: روز ملی “حمایت از کارکنان صحی” از سوی ریاست صحت عامه فاریاب در شهر میمنه تجلیل شد.

 

داکتر معروف ثمر سرپرست صحت عامه فاریاب گفت: بیش از 11 صد تن از باشندگان به شمول شهر میمنه و ولسوالی های فاریاب به صورت رضاکارانه مسئولیت ارائه خدمات صحی در محل زندگی شان را به عهده گرفته و در 568 پوسته صحی در سطح روستاها فعالیت می کنند.

 

وی همچنان افزود: کارکنان صحی برای روستاییان در مورد کمپاین های واکسین، تنظیم خانواده و نکات اولیه صحی به مردم آگاهی میدهند و همچنان در بخش توزیع ادویه عاجل در حدود صلاحیت شان و رجعت دادن بیماران به مراکز صحی همکاری مینمایند.

بیشتر بخوانید  دیدگاه متفاوت طالبان درباره نقش و حضور زنان در پست های مدیریتی
همرسانی کنید!