7 ثور 1395 - همه اخبار

تجلیل از روز جهانی واکسیناسیون در کابل

تجلیل از روز جهانی واکسیناسیون در کابل

آریانا نیوز: در این نشست از علمای دین و ملا امامان مساجد خواست تا در مورد موثریت واکسین به مردم معلومات بدهند.

نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان می‌گوید که این سازمان به کمک هایش در بخش گسترش خدمات واکسین در این کشور ادامه خواهد داد.

داکتر ایمان نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان روز گذشته در نشستی که به مناسبت روز جهانی واکسیناسیون در کابل راه اندازی شده بود روی تقویت سیستم های صحی برای بهبود عرضه خدمات واکسیناسیون در افغانستان تاکید کرد.

در این حال داکتر احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه افغانستان در این نشست از علمای دین و ملا امامان مساجد خواست تا در مورد موثریت واکسین به مردم معلومات بدهند.

به اساس معلومات سازمان صحی جهان، یک پنجم حصه زنان و اطفال در افغانستان از عرضه خدمات واکسین محروم هستند.

بیشتر بخوانید  وعده رهبر طالبان درباره پیشرفت افغانستان
همرسانی کنید!