7 قوس 1390 - همه اخبار

تجلیل از روز جهانی فلسفه در دانشگاه کابل

تجلیل از روز جهانی فلسفه در دانشگاه کابل

 

برای اولین بار از روز فلسفه در دانکشده علوم اجتماعی دانشگاه کابل با حضور رییس دانشگاه کابل ، استادان و دانشجویان تجلیل به عمل آمد.
در این محفل، استاتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل در رابطه به تاریخ فلسفه در افغانستان و جهان، سیر فیلسوفان افغانستان و جهان و کتب و آثار فلسفی سخنانی ایراد کردند.
فاروق عبدالله رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل در محفل بزرگداشت از روز جهانی فلسفه گفت: به امید روزی که در سراسر افغانستان از روز جهانی فلسفه تجلیل شود؛ چراکه فلسفه نه تنها علم بوده، بلکه همزمان با عمر بشریت آغاز یافته و اساس اندیشه و خرد می باشد.
در همین حال استاد داوود راوش یک تن از برگزار کنندگان این محفل خاطر نشان کرد: متاسفانه که در دانشگاه کابل دیپارتمنتی بنام فلسفه و جامعه شناسی است در حالیکه باید برای هریک، دانشکده مستقل می بود، زیرا اساس جامعه را تفکر و شناخت جامعه تشکیل می دهد.
به گفته استاد رواش، اگر دانشگاه کابل در هر صد سال یک ابن سینا و سید جمال الدین به جهان ارایه کند نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام جهان افتخار آفرین خواهد بود. بنا براین باید در دانشگاه کابل تغییرات بنیادی و کیفی بوجود آید.
در همین حال رییس دانشگاه کابل گفت: نباید به تحصیل در دانشگاه کابل اکتفا کرد، بلکه باید سیمنار های علمی را با همکاری دانشجویان برگزار کنیم تا سطح آگاهی آنان بلند رفته و سبب پیشرفت و ترقی شان گردد.

 

بیشتر بخوانید  ضرورت همکاری بین‌المللی برای پاکسازی مناطق آلوده به مواد انفجاری در افغانستان
همرسانی کنید!