12 حمل 1394 - همه اخبار

تجاوز کننده گان بر دختر دو ساله اش باید اعدام شوند

تجاوز کننده گان بر دختر دو ساله اش باید اعدام شوند

نیلوفر کودکی که دستانش جز بازی های کودکانه گرمی و سردی زنده گی را لمس نکرده از کودکانی است که قربانی تجاوز جنسی شده است.

 

این کودک که دو سال دارد و هنوز حرف زدن را بلد نیست حدود شش ماه پیش مورد تجاوز جنسی از سوی سه مرد در ولایت تخار قرار گرفت.

 

نورالدین پدر این کودک از شش ماه بدینسو برای عدالت خواهی به کابل آمده است:

 

“ریاست لوی څارنوالی از من برای پیگیری دوسیهء کودکم دولک افغانی می خواهد.

 

رییس جمهور مرا با خانواده و همین طفل ام از بین ببرد من یک فقیر استم پول کرایه موترم را برای پیگیری دوسیهء کودکم قرض گرفته ام.

 

برابر با شریعت و قانون من اعدام کسانی را می خواهم که بر کودکم تجاوز کرده اند.”

 

او گفت که سه مرد تفنگدار در ولسوالی رستاق ولایت تخار بر کودکش تجاوز جنسی کرده اند، اما به علت اینکه این افراد زورمند هستند کسی به داد وی نمی رسد.

 

او روز هایش را پشت در نهاد های عدلی و قضایی می گذراند و امید بر این دارد تا اگر به دادش رسیدگی صورت گیرد.

 

پدر نیلوفر می گوید، سه مرد که یکی از آنان عزیز الله نام دارد در بند به سر می برند.

 

او می گوید، از زمانیکه وی قضیهء کودکش را با نهاد های عدلی و قضایی در جریان گذاشته است نزدیکان عزیزالله و دو فرد متجاوز دیگر خانواده وی را تهدید به مرگ می کنند.

 

نورالدین از حکومت افغانستان خواستار عدالت است و می گوید، اگر عدالت در برابر کودکش تامین نشود و عاملین تجاوز بر نیلوفر حلق آویز نشوند، وی خودش را در برابر ریاست جمهوری خواهد کشت.

بیشتر بخوانید  دیدار محرمانه بزرگان علماء سعودی با طالبان در ریاض

 

نورالدین به علت این تهدید ها از سوی وابستگان سه متجاوز به کابل آمده است، او می گوید نهاد های عدلی و قضایی کشور به داد وی نرسیده اند.

 

پدر نیلوفر می گوید، برای اینکه عدالت در برابر دختر دو ساله اش تامین شود، همه روزه پول کرایه موتر را قرض کرده و خود را به نهاد های عدلی و قضایی می رساند.

 

وی می گوید که بار ها به لوی څارنوالی افغانستان رفته است، اما این اداره موضوع دوسیهء نیلوفر را پیگیری نکرده و ریاست لوی څارنوالی در ولایت تخار نیز از وی برای پیگیری این موضوع خواستار پول شده است.

 

در این حال بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان می گوید که عاملان تجاوز بر این کودک در بند هستند و دوسیه آنان برای فیصله به ستره محکمه فرستاده شده است:

 

“دوسیهء نیلوفر کودک دو ساله نخست در ریاست لوی څارنوالی در ولایت تخار پیگیری شده است و به کابل فرستاده شد و اما پس از بررسی این دوسیه را برای فیصله به محکمه فرستادیم و ما منتظر نتیجهء فیصله هستیم همینکه بالای این دوسیه فیصله شود تصمیم خواهیم گرفت.”

 

اما آیا ستره محکمه برای عدالت در برابر نیلوفر دو ساله کاری کرده است؟. خواستیم تا در این باره نظر ستره محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم اما مسوولان این نهاد از گفتگو در این باره خودداری کردند.

 

با این حال پدر نیلوفر از حکومت وحدت ملی می خواهد تا دردش را حس کنند و آنانیکه بر دختر دو ساله اش تجاوز کرده اند، باید مجازات شوند.

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!
همرسانی کنید!