تجاوز وحشیانه بالای یک عسکر زن در ولایت دایکندی

تجاوز وحشیانه بالای یک عسکر زن در ولایت دایکندی

آریانا نیوز: این عسکر توسط قوماندان امنیه ولسوالی کجران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است…

مومنه کربلایی، زنی که در قوماندانی امنیه ولسوالی کجرانِ دایکندی عسکر است می‌گوید، محمدخان بلوچ، قوماندان امنیه این ولسوالی بر وی تجاوز جنسی کرده است.

مومنه می‌گوید، هنگامی که به تاریخ 15سنبله 1398 احمد تنوری، مدیر تأمینات قوماندانی امنیه دایکندی برای نظارت از قوماندانی امنیه ولسوالی کجران به این ولسوالی آمده، محمدخان بلوچ، قوماندان امنیه کجران او را برای هم‌بستری، به احمد تنوری، مدیر تأمینات معرفی کرده بود.

مومنه می‌گوید که در جریان نظارت و در میان همۀ کارمندان قوماندانی امنیه کجران، احمد تنوری با دست‌اندازی به وی، آبرو و حیثیت او را نزد همه زیر پا کرده است.

به گفتۀ این زن، یک روز بعد، ساعت 12 شبِ 16سنبلۀ 98 محمدخان بلوچ به محافظانش دستور داده است تا مومنه را نزد مدیر تأمینات ببرند.

او می‌گوید، وقتی از این برنامه آگاه شده، موضوع را با امنیت ملی در میان گذاشته است و عساکر امنیت ملی پیش از رسیدن محافظان محمدخان بلوچ در اطراف خانۀ او جابه‌جا می‌شوند. وقتی محافظان به نزدیکی خانۀ مومنه می‌رسند، میان عساکر امنیت ملی و محافظان قوماندان امنیه کجران، درگیری رخ می‌دهد.

مومنه می‌گوید، پس از این رویداد، محمدخان بلوچ او را به دفتر کارش خواسته و با اسلحه به مرگ تهدیدش کرده است. مومنه می‌گوید: به من گفت، تیلفنت را بده، تیلفنم را گرفت و به زور بالایم تجاوز کرد و گفت کاری را که مدیر تأمینات نتوانست، من می‌کنم.

این عسکر می‌گوید، در ولسوالی کجران کسی به دادش نرسیده و حالا برای دادخواهی به نیلی، مرکز دایکندی آمده است. به گفتۀ او، قوماندانی امنیه، آمر امنیت و حتا والی دایکندی هنوز به دوسیه او توجهی نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید  نگرانی ها از حضور تروریست های داعشی در سرحدات افغانستان با تاجکستان
همرسانی کنید!