3 دلو 1391 - همه اخبار

تاکید رئیس جمهور کرزی بر عملی شدن توافقات واشنگتن

تاکید رئیس جمهور کرزی بر عملی شدن توافقات واشنگتن

تاکید رئیس جمهور کرزی بر عملی شدن توافقات واشنگتن

 

رئیس جمهور کرزی به نماینده خاص امریکا گفته است که هرگونه تاخیر در سپردن مسوولیت این زندان امکان دارد باعث بدگمانی و سوء ظن میان مردم افغانستان شود.
رئیس جمهور افغانستان با دیوید پیرس سرپرسرت نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرد.

اعلامیه ریاست جمهوری می گوید، در این ملاقات که دیروز انجام شد مسایل مورد علاقه جانبین به شمول مسافرت اخیر رئیس جمهور کرزی به امریکا که بسیار مثمر خوانده شده مورد بحث قرار گرفت.

اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور کرزی بخاطر مهمانوازی گرم از هیات افغانی در واشنگتن از امریکا تشکر نموده گفت که اکنون مهم این است تا همه توافقاتی که در این مسافرت انجام شد و بالخصوص سپردن مسوولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان عملی گردد.

رئیس جمهور کرزی به نماینده خاص امریکا گفته است که هرگونه تاخیر در سپردن مسوولیت این زندان امکان دارد باعث بدگمانی و سوء ظن میان مردم افغانستان شود.

در باره نمایندگی طالبان در قطر، رئیس جمهور کرزی بر موضع گیری دولت افغانستان در این مورد تاکید نموده گفته است که طالبانی که در گفتگوهای صلح سهم می گیرند باید اعتبار خود را ثابت کنند و صلاحیت قابل تصدیق از سوی رهبری طالبان داشته باشند.

رئیس جمهور افغانستان در ملاقات خود با نماینده خاص امریکا گفته است که گشایش دفتر طالبان در قطر باید به اساس موافقه کتبی امریکا، افغانستان، و قطر انجام شود و شورای عالی صلح افغانستان یگانه مرجع است که از سوی مردم افغانستان در مذاکرات صلح نمایندگی کرده می تواند.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت امور خارجه طالبان به اظهارات اخیر مقامات روسیه
همرسانی کنید!