12 جدی 1390 - همه اخبار

تاجران کشور 11.5 دالر به ازبکستان می پردازند!

تاجران کشور 11.5 دالر به ازبکستان می پردازند!

ازبکستان از هر تن کالای بازرگانی افغانستان که با راه آهن انتقال داده می شود، 11.5 دالر می گیرد.

اتاق تجارت و صنایع می گوید که هر چند تا کنون بازگانان افغانستانی از خط آهن حیرتان مزارشریف کار نگرفته اند اما بر بنیاد تفاهمی که میان وزارت فواید عامه و دولت ازبکستان صورت گرفته است، بازرگانان افغانستانی ناگزیرند که این پول را به ازبکستان بپردازند.

اتاق تجارت و صنایع هشدار می دهد که اگر وزارت فواید عامه در این تفاهم نامه بی درنگ تجدید نظر نکند، بهای خوراک و مواد نفتی به گونه غیر قابل تصوری در کشور افزایش خواهد یافت.

پیش از این نام حیرتان به عنوان مقصد به کالاهای بازگانی کشور که از راه ازبکستان وارد می شدند حک می شد، اما با ساخته شدن حیرتان مزارشریف نام مزارشریف بر ابن کالاها نوشته می شود که با این کار و بر بنیاد تفاهم نامه ای که دولت ازبکستان با وزارت فواید عامه امضاء کرده است، آن کشور از ورود هر تن کالای بازرگانی کشور 11.5 دالر می گیرد.

اتاق تجارت و صنایع این تفاهم نامه را غیر عملی می داند.

بیشتر بخوانید  تاکید سازمان شانگهای بر ضرورت همکاری طالبان برای مقابله با تروریزم
همرسانی کنید!