7 اسد 1395 - همه اخبار

تائید هفت قانون در مشرانو جرگه

تائید هفت قانون در مشرانو جرگه

آریانا نیوز: فرهاد سخی گفت با تائید شدن این قوانین در زمینه های مختلف مشکلات را کاهش داده و سهولت ها را بوجود می‌آورند.

 

مشرانو جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز گذشته خود هفت قانون را مورد تائید قرار داد.

 

قانون های حفاظت از نباتات، تجارت مواد وارداتی خارجی و حفاظت از حیوانات از قوانینی بود که دیروز در مجلس سنا تائید گردیدند.

 

فرهاد سخی معاون اول مشرانو جرگه افغانستان گفت با تائید شدن این قوانین در زمینه های مختلف مشکلات را کاهش داده و سهولت ها را بوجود می‌آورند.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان
همرسانی کنید!