16 جوزا 1395 - همه اخبار

بی جاشدن صد خانواده درجریان هفته گذشته در ولایت کندز

بی جاشدن صد خانواده درجریان هفته گذشته در ولایت کندز

آریانا نیوز: اواخر هفته گذشته 489 خانواده در ولایت کندز از محلات شان بی جاشده اند.

به اساس معلومات واصله از ریاست امور مهاجرین ولایت کندز ، خانواده های یاد شده از ولسوالیهای دشت ارچی ، خان آباد و چهار دره ، از اثر نا امنی و جنگ به ساحات آرام آنولایت بی جاشده اند .

 

بی جاشده ها با سپردن عرایض به آن اداره ، خواهان مساعدت شده اند و قرار است در روز های نزدیک ، سروی آنها انجام و بعداً با ایشان کمک صورت گیرد .

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!