4 جوزا 1395 - همه اخبار

بیجا شدن هزاران خانواده در بغلان

بیجا شدن هزاران خانواده در بغلان

آریانا نیوز: در اثر جنگ های جاری در بغلان هزاران خانواده بیجا شده اند.
اکثر این خانواده‌ها نزد اقارب و خویشاوندان شان در این ولایت سکونت اختیار کرده اند.

باشنده‌گان تقریباً بیست قریه در غرب بغلان مرکزی منازل خود را ترک گفته اند.

یکتن از اهالی بغلان مرکزی می‌گوید:

“گندم های ما می‌سوزد و شالی هم کشت نمی‌شود، جنگ است. کسی به خانه و کشت و کار خود رفته نمی‌تواند. فرش و ظرف ما روی میدان مانده دروازه های خود را قفل نکرده ایم.”

اکثر این خانواده‌ها نگران اند که اگر به کشتزار های خود رسیده‌گی نتوانند امسال گرسنه می‌مانند.

در جنگی که از یک هفته به اینسو در بغلان مرکزی ادامه دارد تقریباً بیست نفر از غیر نظامیان کشته و زخمی شده اند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوءتغذیه اطفال در افغانستان
همرسانی کنید!