29 جوزا 1395 - همه اخبار

بیجا شدن ده ها خانواده در ولایت غور

بیجا شدن ده ها خانواده در ولایت غور

آریانا نیوز: این افراد به دلیل نا امنی از محلات خود بیجا شده اند.

برمبنای معلو مات آمریت امور مهاجرین ولایت غور، 81 خانواده از نقاط مختلف این ولایت ،روز سه شنبه هفته گذشته به دلیل نا امنی از محلات خود بیجا شده اند.

به اساس گزارش واصله، 11 فامیل از قریه الله یار به مرکز فیروز کوه، 42 فامیل از ولسوالی شهرک به ولسوالی تولک و 28 فامیل دیگر از یک قریه به قریه دیگر ولسوالی شهرک بیجا شده و عرایض آنها جهت ارزیابی به مدیریت حالات اضطرار آن اداره راجع گردیده است.

همچنان 4 خانواده بیجا شده فقیر بعد از ارزیابی در بخش نهایت آسیب پذیری (PSN) شامل شده است.

بیشتر بخوانید  ریيس جمهور پیشین خواستار بهبود وضعیت آموزش در افغانستان شد
همرسانی کنید!