20 جوزا 1395 - همه اخبار

بیجا شدن بیش از یکصد خانواده در ولایت فارباب

بیجا شدن بیش از یکصد خانواده در ولایت فارباب

آریانا نیوز: مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فارباب گفته اند که طی روز سه روز عرایض 144 خانواده بیجا شده را دریافت و ثبت نموده اند.
به گفته ای منبع این اداره عرایض 2 خانواده را در روز پنجشنبه هفته گذشته، عرایض 17 خانواده را در روز شنبه هفته جاری و عرایض 125 خانواده بیجا شده را در روز یکشنبه هفته جاری در بخش مربوطه به ثبت رسانده است.

منبع گفته است که این خانواده ها از ولسوالی های قیصار، گرزيوان، المار، کوهستان و پشتونكوت در شهر میمنه بیجا شده اند.

منبع افزوده است که این خانواده ها از ولسوالی بیجا شده اند که تیم سروی از میان رقم یاد شده 13 خانواده را مورد تایید قرار داده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب خبر داده است که پنجشنبه هفته گذشته 31 خانواده بیجا شده ولسوالی های گرزيوان، المار، کوهستان و پشتونكوت را در شهر مینمه سروی نموده است که از میان آن 13 خانواده را مورد تایید قرار داده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوءتغذیه اطفال در افغانستان
همرسانی کنید!