8 سرطان 1394 - همه اخبار

بودجه اداره مستقل ارگان های محلی باید افزایش یابد

بودجه اداره مستقل ارگان های محلی باید افزایش یابد

اداره مستقل ارگان های محلی می گوید: بودجه داده شده برای این اداره کافی نیست و باید افزایش یابد.

 

تواب غورځنګ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفت: وزارت مالیه برای آنها بیست و شش میلیون دالر بودجه داده که صفر اعشاریه بیست و هفت درصد بودجه ملی می شود.

 

به گفته وی، بودجه فعلی برای بهبودی اداره های محلی کفایت نمی کند:

 

” این بودجه به هیچ صورت برای بهبود حکومت داری خوب محلی کافی نیست. اگر به 375 ولسوالی افغانستان تقسیم شود، در هر ماه برای هر ولسوالی شش هزار افغانی هم نمی رسد. بناءً برای حل این مشکل باید توجۀ دقیق صورت گیرد.”

 

پیش از این غلام جیلانی پوپل رئیس اداره مستقل ارگان های محلی گفت که ارزیابی ها از پالیسی اداره های محلی و تطبیق آنرا آغاز می کند و در جریان صد روز گزارش آنرا تکمیل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت خارجه پاکستان به اظهارات اخیر شیرمحمد عباس استانکزی
همرسانی کنید!