7 جوزا 1394 - همه اخبار

به قتل رسیدن یک دادستان در ولایت تخار

به قتل رسیدن یک دادستان در ولایت تخار

هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته اما با شروع حملات بهاری طالبان، حمله به دادستان ها و قاضی ها شدت گرفته است.

مقامات محلی در ولایت تخار در شمال کشور ترور سید محمد خان، دادستان تحقیق ولسوالی اشکمش این ولایت را تایید کردند.

خلیل اسیر، سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت تخار می گوید که آقای سید محمد خان صبح روز گذشته در منزل اش از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسیده است.

مردان مسلح که هنوز هویت آنها شناسایی نشده با شلیک چندین گلوله داستان تحقیق اشکمش را کشتند.

آقای اسیر می گوید که در این حمله، پسر سید محمد خان نیز کشته شده است.

به گفته اسیر، پولیس برای شناسایی مهاجمان و چگونگی وقوع رویداد تحقیقات را آغاز کرده است.

هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته اما با شروع حملات بهاری طالبان، حمله به دادستان ها و قاضی ها شدت گرفته است.

در دو ماه گذشته، به شمول کابل که چندین حمله انتحاری علیه کارمندان قضایی صورت گرفت، ولایات، ننگرهار، جوزجان، پکتیا و بلخ نیز شاهد حملات فزاینده علیه این کارمندان بودند.

مسولیت بیشتر این حملات را گروه طالبان به عهده گرفته است.

به تاریخ 21 حمل، بر اثر حمله گروهی طالبان به دادستانی ولایت بلخ، هژده نفر کشته و بیش از شصت و پنج تن دیگر زخمی شدند و به تاریخ ٢ ثور معاون دادستانی ننگرهار در انفجار ماین کنار جاده، جان خود را از دست داد.

به تاریخ ١٤ ثور در حمله انتحاری در نزدیک ساختمان دادستانی کل کشور در غرب کابل، یک نفر کشته و پانزده تن دیگر زخمی شدند.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران

به تاریخ ٢٠ ثور در حمله انتحاری در نزدیک موتر حامل کارمندان دادستانی کابل سه نفر کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.

به تاریخ، ٢٥ ثور، رییس دادستانی استیناف ولایت پکتیا در کابل ترور شد.

به تاریخ ٢٦ ثور، مردان مسلح ناشناس، غلام سخی، قاضی محکمه استیناف ولایت جوزجان را کشتند و به تاریخ ٢٩ ثور بر اثر حمله انتحاری در پارکینگ وزارت عدلیه، چهار نفر کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند.

همرسانی کنید!