12 جدی 1390 - همه اخبار

بهره برداری از چند پروژه زیربنایی در زابل

بهره برداری از چند پروژه زیربنایی در زابل

به ارزش 1.1 میلیون دالر پروژه های مختلف زیر بنایی از سوی وزارت احیا و انکشاف در ولایت زابل به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش تلویزیون آرزو، همزمان با آغاز این پروژه ها مقامهای محلی زابل برخی از وزارت خانه ها را به عدم توجه د زمینه راه اندازی برنامه های توسعه ای در ابن ولایت متهم ساخته و همچنان نسبت به کارکرد وزارت احیا و انکشاف دهات به شدت انتقاد کرد.

این در حالی است که جارالله منصوری، وزیر انکشاف دهات از تسریع روند راه اندازی پروژه های توسعه ای از سوی این وزارت در ولایت زابل سخن می زند.

بیشتر بخوانید  گزارش اوچا درباره حمله تروریستی اخیر بالای دفتر نماینده گی کابل‌بانک در کندهار
همرسانی کنید!